المان و مبلمان شهری

المان و مبلمان شهری به مجموعه عناصر و اجزای یک شهر می‌گویند که موجبات آسایش و راحتی شهروند را به ارمغان می‌آورد و در حقیقت رابط بین شهروند و شهر است.

المان و مبلمان شهری از زیباترین و کلیدی ترین عناصر در زیبایی شهر محسوب می شود . که شرکت افروز ایلام با طراحی انواع مبلمان و المان با رعایت استاندارهای طراحی و اجرای المان ها ، با جنس های مختلف ، زیبایی آن را دو چندان کرده است . در فضای شهر و در میان ساختمان ها و بناها ، عناصر مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد . تجهیزاتی که امکان زندگی را در فضای محصور میان ساختمانها فراهم آورد . این اجزاء، جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می کنند و به آن روح می بخشند .

انواع  المان و مبلمان شهری

مبلمان شهری فقط به نیمکت، آبخوری‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی، سطل‌های زباله و تابلوهای شهری ختم نمی‌شود . بخشی از این تجهیزات که تحت عنوان عناصر شهری هم از آن نام می‌برند شامل موارد اطلاع رسانی چون تابلوهای اطلاع‌رسانی و نام‌گذاری میادین و معابر، میله‌های هشداردهنده، سرپناه‌هایی هم‌چون: کیوسک فروش بلیط ، ایستگاه اتوبوس و تاکسی، وسایل نقل و انتقال شهروندان مانند: پل عابر پیاده، پلکان‎‌ها و تجهیزات رفاهی و تزیینی دیگر چون چراغ‌های خیابان‌ها و کوچه‌ها، مکان‌های آبخوری، فواره‌ها و آبنماها، گلدان و جاگلدانی‌ها، طاق نصرت‌ها، چراغ‌های تزیینی و همچنین تمام وسایلی که حضورشان در شهر فقط جنبه زیبایی دارد و به نظر غیرکاربردی می‌آید هم، باعث آرامش بصری شهروندان می‌شود.

بخشی از مبلمان شهری به رفع نیازهای زیست محیطی جامعه و نیازهای کاربردی برای حفظ و امنیت شهروندان است که به نحوی با مسایل فرهنگی گره خورده است. تابلوهای هشدار دهنده در خیابان‌ها و جاده‌ها، وجود نرده‌ها و جداول در سطح شهر از تجهیزات ایمنی مبلمان شهری است و همچنین از نظر آسایش و آرامش وجود آلاچیق‌ها و نیمکت‌ها در پارک‌ها و نیز از نظر فرهنگی مجسمه‌ها و المان‌ها در سطح شهر بخشی از المان و مبلمان شهری به حساب می‌آید.

شرکت افروز ایلام برای بهبود بخشیدن به کیفیت محیط شهری . تمام سعی و امکانات خود را به کار بسته تا با طراحی و ساخت المان و مبلمان های شهری متناسب با فرهنگ غنی ایرانی . و همچنین قابلیت های تولید داخلی سهم کوچکی در تلطیف و بهینه سازی این فضا داشته باشد .