پایه چراغ خیابانی و بزرگ‏‏راهی باهدف استفاده در جاده، خیابانها، اتوبانها محوطه عمومی و پارکینگها تولید میگردد . برخلاف برجهای روشنایی که عمدتا در محوطه وسیع استفاده میشوند. این پایه ها برای مکانهایی که دارای طول زیاد و عرض کم هستند ، مناسبند .

پایه چراغ خیابانی در انواع چند وجهی و لوله ای ساخته میشوند . برحسب مورد مطابق با تقاضای مصرف کننده . و باتوجه به طراحی معابر شهری و بزرگراهی در ارتفاعات ۳ متر الی ۱۸ متر تولید می گردد.

  جهت روشنایی معابر در رنج استاندارد، سرشاخه هایی با طول و زاویه ای مناسب با عرض معبر ، فاصله پایه از رفوژ و نوع پخش نور چراغ در طرحهای متفاوت قابل عرضه می باشد . این پایه ها در شکلها و اندازه های مختلف با تعداد سراندازهای مورد نیاز تولید می گردد. و طرح لوله و فاصله بین پایه ها توسط نرم افزارهای ویژه محاسبه میگردد .

پوشش پایه چراغ روشنایی با توجه به آب و هوای منطقه و میزان دوام و ماندگاری تعیین میگردد . پوشش پایه های روشنایی می توان گالوانیزه گرم ، رنگ الکترواستاتیک ، رنگ اپوکسی با تنوع رنگی پوشش داده می شود .

پایه چراغ خیابانی،پایه چراغ روشنایی

پایه چراغ خیابانی،پایه چراغ روشنایی بهترین راه حل برای روشنایی خیابانها ، بزرگراه ها، جاده ها ،مسیرهای دسترسی و کلاً فضاهایی هستند. که مختصاتی با عرض کم و طول زیاد دارند.و در ۲ مدل لوله ای و چند وجهی در شرکت افروز تولید می شوند .

ستون اصلی پایه توسط صفحه آهنی مربع یادایره شکل بنام بیس پلیت واز طریق چندعدد انکربولت به فونداسیون متصل میگردد .

لچکی ها

لچکی ها که شکلی شبیه مثلث دارند. به محل اتصال ستون پایه با بیس پلیت ، جوش شده و این اتصال را تقویت کنند .کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو در حال حاضر که انرژی یکی از پربها .ترین منابع و در حال تمام شدن می باشد، اهمیت بسزایی دارد .

پایه چراغ خیابانی و چراغ پارکی یکی از پرمصرفترین وسایل انرژی الکتریکی و یا برق میباشند . بنابراین کاهش مصرف انرژی در این وسایل روشنایی اهمیت بسزایی دارد.

Google